Author Archives: DinLaks

FEILAKTIGE UTTALELSER FRA ARNESEN, ALSAKER FJORDBRUK

Under havbruksdebatten som ble arrangert av Laksefakta.no i Oslo den 26.09, fremkom flere feilaktige uttalelser fra Carl Erik Arnesen (salgs og markedsdirektør, Alsaker Fjordbruk. Arnesen uttalte at det er akkrediterte selskaper som utfører MOM-undersøkelser. I følge data fra Norsk Akkreditering og Fiskeridirektoratet, gjelder dette bare for 5% av MOM-undersøkelsene som er gjennomført hos Alsaker i […]

Posted in Ukategorisert.

GIR MATTILSYNET SIN LUSEOVERSIKT ET RETT BILDE ?

I forbindelse med Mattilsynet sin offentliggjøring ( www.barentswatch.no/fiskehelse ) av lusetall per oppdrettslokalitet, uttalte Paul Negård (Mattilsynet) i Ilaks.no at det var viktig å få frem dataene slik av leserne kunne se at 50-70% av lokalitetene til enhver tid hadde lavere verdier enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk. Negård sa også at bare et fåtall […]

Posted in Ukategorisert.

HØY DØDELIGHET ETTER LUSEBEHANDLING PÅ NORDMØRE

  Tidens Krav med i artikkelen kunne i artikkelen «988.000 kilo laks døde», melde om svært høy dødelighet i forbindelse med avlusing ved 10 oppdrettslokaliteter på Nordmøre. Ved flere av lokalitetene har over 100 tonn fisk omkommet i forbindelse med avlusing, og seniorinspektør i Mattilsynet, Barbro Rimeslaatten Klagegg har ifølge Tidens Krav aldri opplevd en […]

Posted in Ukategorisert.

AKVAKULTUR PRODUSERER ENORME MENGDER LAKSELUS

Lusedata fører fylkesvis statistikk over innleverte data fra oppdrettsnæringen. De eneste luseverdiene som oppgis er antall bevegelige, fastsittende, og voksne hunnlus per oppdrettslaks eller –regnbueørret. Dette er på ingen måte tilstrekkelig til å danne seg et bilde av hvor stort lusepresset er på villfisken. DinLaks har fått tilgang til en matematisk ligning av HI (Havforskningsinstituttet) som […]

Posted in Ukategorisert.

MASSIVT LUSEPÅSLAG PÅ VILLAKS I HORDALAND

  Selv om lusedata melder om svært lav forekomst av voksen hunnlus på oppdrettsfisk i Hordaland og den nettsiden kyst.no beskriver en fantastisk lusesistuasjon i Hordaland er det en annen realitet som møter laksefiske Morten Husebø i Hordaland. DinLaks har mottatt bilder av lusebefengt villlaks , som ble fisket av Morten den 26/8 i Daleelva […]

Posted in Ukategorisert.

UKE 33/2015: SVÆRT BEKYMRINGSVERDIGE LUSETALL

  Data basert på røkternes egne tellinger viser et foruroligende antall voksne hunnlus på oppdrettslaks og –regnbueørret. I uke 33 bidro næringens litt over 400 millioner oppdrettsfisk med over 80 millioner lakselus som igjen produserer enorme mengder avkom. For Norge i helhet ser vi nå at lusetallene er stigende i takt med temparturøkningen. DinLaks har […]

Posted in Ukategorisert.

MATTILSYNET BESKRIVER GJENTATTE LOVBRUDD VED SKOTUNGNESET

  I Mattilsynet sitt vedtak om biomassereduksjon ved lokalitet 23695 Skotungneset, beskrives et driftsregime preget av ansvarsfraskrivelse og gjentatte lovbrudd. I følge vedtaket har Fjordlaks Aqua fem lokaliteter i indre del av Storfjorden. Det er ingen felles brakklegging av området og ikke områdeorganisert drift. Felles luseplan ikke i henhold til forskrift Under revisjon den 30.06.14 […]

Posted in Ukategorisert.

HØYE LUSEVERDIER I FJORDLAKS AQUA-LOKALITET SKOTUNGNESET

Kilde: Mattilsynet Lusetall som DinLaks.org har fått tilgang til viser at Fjordlaks sin lokalitet 23695 Skotungneset, hvor Mattilsynet har begjært en halvering i biomassen, har hatt gjentatte perioder med for høye luseverdier i 2015. Til sammen har 10 av 24 lusetellinger i 2015 vært over grensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk, hvorav fire av […]

Posted in Ukategorisert.

ÅRETS MORSOMSTE AV iLAKS?!

  Det gir en god og trygg følelse at internett har en så flott og informativ nettside som iLaks, hvor Aslak Berge og hans stab dag etter dag opplyser oss om tingenes tilstand ute i den store verden. Denne gangen har iLaks virkelig lagt seg i selene og hentet noen grafiske fremstillinger fra MySalmon, som […]

Posted in Ukategorisert.

Fra en «Laksebaron» til Møgster sr/jr

Det var med stor forståelse og empati jeg leste artikkelen «Langer ut mot laksebaroner» i Dagens Næringsliv den 1/8-15, hvor dere virkelig får sagt hva dere mener om 60.000 laksefiskere som dunker diverse agn-remedier ut i elva med håp om å få kakket laks. Det er jo virkelig beærende at dere titulerer en hel interessegruppe som «laksebaroner»! […]

Posted in Ukategorisert.