FEILAKTIGE UTTALELSER FRA ARNESEN, ALSAKER FJORDBRUK

Under havbruksdebatten som ble arrangert av Laksefakta.no i Oslo den 26.09, fremkom flere feilaktige uttalelser fra Carl Erik Arnesen (salgs og markedsdirektør, Alsaker Fjordbruk. Arnesen uttalte at det er akkrediterte selskaper som utfører MOM-undersøkelser. I følge data fra Norsk Akkreditering og Fiskeridirektoratet, gjelder dette bare for 5% av MOM-undersøkelsene som er gjennomført hos Alsaker i 2015. De resterende 95% av MOM-undersøkelsene ble gjennomført av selskapet RESIPIENTANALYSE AS, som ikke er akkreditert for prøvetaking av bunnsedimenter (Norsk Akkdreditering P3003).

alsaker-mom-akkreditert2

 

Arnesen uttalte også at Alsaker Fjordbruk har halvert bruken av lusemidler hvert år de siste 4 årene. Dette stemmer dårlig med utgitte data fra Mattilsynet, som viser en klar økning i antall utskrevne resepter av avlusingsmedikmenter i perioden fra 2015 til og med uke 36 2016.

alsaker-antall-resepter2

Når det gjelder Alsaker sin uttalelse om at det foreligger forskningsrapporter fra UiB og HI som viser at miljøtilstanden i Hardangerfjorden er uforandret siden 1950, faller dette på sin egen urimelighet. Hardangerfjorden er et av Norges mest oppdrettsintensive fjorder, og miljøundersøkelser gjort av NINA og HI har i flere år vist at lusepresset og den bestandsredusrende effekten som følge av lakselus har vært høyt, trolig også i 2016.

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*