HØY DØDELIGHET ETTER LUSEBEHANDLING PÅ NORDMØRE

 

C:\Users\Nils\Desktop\HØY DØDELIGHET\988.000 TUSEN TONN DØDE ETTER AVLUSING.jpg

Tidens Krav med i artikkelen kunne i artikkelen «988.000 kilo laks døde», melde om svært høy dødelighet i forbindelse med avlusing ved 10 oppdrettslokaliteter på Nordmøre.

Ved flere av lokalitetene har over 100 tonn fisk omkommet i forbindelse med avlusing, og seniorinspektør i Mattilsynet, Barbro Rimeslaatten Klagegg har ifølge Tidens Krav aldri opplevd en så høy dødelighet. Men som hun beskriver har lusesituasjonen vært ekstrem på Nordmøre. På spørsmål fra DinLaks uttaler Klakegg at noe av den økte dødeligheten også skyldes algeproblematikk på Nordmøre.

Ingen av episodene har ifølge Klakegg kvalifisert til anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven.

DinLaks har via Mattilsynet fått tilgang på utskrevet type og mengde medikament per oppdrettslokalitet per dato, og laget en illustrasjonsvideo som viser hvor oppdrettslokalitetene ligger, hvilke medikamenter som er brukt, og hvor stor mengde tapt fisk som er meldt inn.

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*