AKVAKULTUR PRODUSERER ENORME MENGDER LAKSELUS

Lusedata fører fylkesvis statistikk over innleverte data fra oppdrettsnæringen. De eneste luseverdiene som oppgis er antall bevegelige, fastsittende, og voksne hunnlus per oppdrettslaks eller –regnbueørret. Dette er på ingen måte tilstrekkelig til å danne seg et bilde av hvor stort lusepresset er på villfisken.

DinLaks har fått tilgang til en matematisk ligning av HI (Havforskningsinstituttet) som er utarbeidet av Stien et al (2005), og som viser hvor stor luseproduksjonen er i oppdrettsmerdene. Ligningen er basert på antall voksne hunnlus per fisk, antall oppdrettsfisk samt temperatur, og brukes også i sammenheng med prosjektet Norkyst800 som er et svært omfattende overvåkningsprogram hvor det blant annet beregnes hvordan lakselus sprer seg ut fra oppdrettsanleggene og medfører smittepress på vill anadrom laksefisk.

Den samlede produksjonen i 2014 av lakselus beregnet fra formelen til Stien et.al, var ca 1038 milliarder individer. Det er beregnet at 17% av larvene/lusa dør per døgn.

Ut i fra dette kan man på en langt bedre måte beregne hvor mange lakselus som svever i vannmassene langs kysten til enhver tid.

Da HI (Havforskningsinstituttet) skrev varselbrev om svært høyt lusepåslag til Mattilsynet den 26. juni 2014, var det omtrentlig 9.100 millioner lus fra oppdrettsnæringen spredd utover langs kysten. Antall lus økte kraftig utover høsten, og nådde 40.000 millioner individer den 5. september.

Temperaturen spiller også en viktig rolle for hvor mange lakselus som produseres. I begynnelsen av august 2014 var i følge lusedata.no den gjennomsnittlige temperaturen langs norskekysten 15,6°C. Da produserte hver voksen hunnlus gjennomsnittlig 67 avkom per døgn. I mars da sjøtemperaturen var på sitt laveste med 4,9°C, produserte hver voksen hunnlus i snitt 14 avkom per døgn.

Nils Kvisgaard

DinLaks

 

 

 

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*