UKE 33/2015: SVÆRT BEKYMRINGSVERDIGE LUSETALL

 

Data basert på røkternes egne tellinger viser et foruroligende antall voksne hunnlus på oppdrettslaks og –regnbueørret. I uke 33 bidro næringens litt over 400 millioner oppdrettsfisk med over 80 millioner lakselus som igjen produserer enorme mengder avkom.

For Norge i helhet ser vi nå at lusetallene er stigende i takt med temparturøkningen. DinLaks har angitt luseverdiene i uke 26/2014 som en «grenseverdi» fordi Havforskningsinstituttet den gang skrev et varselbrev til Mattilsynet, hvor det ble beskrevet et svært høyt lusepåslag på villfisk fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag.

Som vi kan se av grafene har det vært et gjennomgående høyere antall voksne hunnlus i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane i 2015 enn 2015. For Nordland og Hordaland har lusetallet vært noe lavere.

Med tanke på den høye andelen (opptil 83%) laksesmolt med dødelig lusepåslag som ble trålet i ytre deler av Hardangerfjorden av HI ( Havforskningsinstituttet ) i uke 19-25/2015, hvor vi ser at antallet voksne hunnlus var svært lavt i forhold til andre uker, hersker det liten tvil om at lakselus har en bestandsreduserende effekt på villaks og sjøørret i Hardangerfjorden.

DinLaks har laget grafer for antall voksne hunnlus fylkesvis per uke, med sitat fra HI for uke 26/2014. Tall for biomasse er fra juli. De senere års statistikker har vist et økende antall fisk i merdene utover høsten, og grafene må trolig justeres noe.

 

Nord-Trøndelag - lus uke 33

Sør-Trøndelag - lus uke 33

Møre og Romsdal uke 33

Sogn og Fjordane - uke 33

word-image

 

 

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*