MASSIVT LUSEPÅSLAG PÅ VILLAKS I HORDALAND

 

Selv om lusedata melder om svært lav forekomst av voksen hunnlus på oppdrettsfisk i Hordaland og den nettsiden kyst.no beskriver en fantastisk lusesistuasjon i Hordaland er det en annen realitet som møter laksefiske Morten Husebø i Hordaland.

DinLaks har mottatt bilder av lusebefengt villlaks , som ble fisket av Morten den 26/8 i Daleelva i Vaksdal. Laksen veide 2,1 kg, var 59 cm lang, og med det blotte øyet kunne man se at laksen hadde rundt 200 lus.

Seniorrådgiver Hulda Bysheim som er ansvarlig for å følge opp lusesituasjonen i Mattilsynet Region sørvest, uttaler til DinLaks at selv om ingen av lokalitetene i vandringsruten til villaksen ligger over grenseverdien, kan fremdeles enkelte laks havne i «lommer» med mye lus, og derav påådra seg et høyt lusepåslag.

DinLaks har laget en kort video som beskriver lusesitusasjon i vandringsruten til laksen inn mot Daleelva.

 

 

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*