MATTILSYNET BESKRIVER GJENTATTE LOVBRUDD VED SKOTUNGNESET

 

I Mattilsynet sitt vedtak om biomassereduksjon ved lokalitet 23695 Skotungneset, beskrives et driftsregime preget av ansvarsfraskrivelse og gjentatte lovbrudd.

Skotungneset - lustall og hendelser

I følge vedtaket har Fjordlaks Aqua fem lokaliteter i indre del av Storfjorden. Det er ingen felles brakklegging av området og ikke områdeorganisert drift.

Felles luseplan ikke i henhold til forskrift

Under revisjon den 30.06.14 avdekket Mattilsynet at felles luseplan for fiskehelsenettverket på Sunnmøre ikke var i samsvar med kravene i Luseforskriftens §4 (Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus). Dette ble rettet opp av Fjordlaks Aqua, som utarbeidet en egen overvåknings- og kontrollplan for bekjempelse av lakselus for sine lokaliteter. I følge Mattilsynet har ikke Fjordlaks Aqua fulgt opp dette i praksis, da sitat: «virksomheten ikke har vist evne til å etterleve felles planer om bruk av behandlingsmidler eller å endre strategi i takt med andre aktører i området». I følge Mattilsynet er dette et brudd på Luseforskriften. Videre skriver Mattilsynet at det ikke er samordnede utsett eller brakkleggingstider mellom lokalitetene, og at produksjon og antall fisk er så stor at situasjonen har vært ute av kontroll i lengre tider.

Ikke gjennomført tilstrekkelige tiltak

I følge Mattilsynet er gjeldene drift også i strid med Akvakulturforskriften, da Fjordlaks Aqua ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å holde lusenivået nede, herunder ikke tatt i bruk ikke-medikamentelle avlusingsmetoder og utslakting. Samtidig har Mattilsynet registrert at oppdrettsnæringen i stadig økende grad ikke er stand til å oppfylle krav i luseforskriften grunnet for mye fisk i merdene og for mye lus i forhold til kapasiteten til virkemidlene næringen rår over. Mattilsynet mener dette ikke er tråd med krav i Akvakulturforskriften som omhandler beredskapsplan.

Brudd på Dyrevelferds- og Matloven

Fordi Fjordlaks Aqua har utført gjentatte avlusingsbehandlinger med samme medikament til tross for dokumentert resistens, skriver Mattilsynet at dette også er et brudd på Matlovens regelverk. Mattilsynet mener også Dyrevelferdsloven ikke har vært overholdt på Skotungneset grunnet høy dødelighet og sårskader som følge av mye håndtering og at fisken utsettes for behandlingsmidler den ikke tåler.

Vil ikke legge frem salinitetsmålinger

Kvalitetssjef Svein Flølo hos Fjordlaks Aqua understreker overfor DinLaks at det er lite snøsmelting og høy varme som er årsaken til det høye salinitetsnivået i Storfjorden. På etterspørsel vil han ikke legge frem salinitets-målingene for DinLaks med begrunnelse at dette er «intern informasjon».

Grunnlegger og styreleder i Fjordlaks Aqua, Anders Pedersen uttalte i sammenheng med Mattilsynets vedtak at han var overrasket og beskrev historikken på Skotungneset som «den beste langs hele kysten» .

Pedersen var ikke tilgjengelig for kommentar før artikkelen ble lagt ut.

Nils Kvisgaard

DinLaks

 

 

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*