HØYE LUSEVERDIER I FJORDLAKS AQUA-LOKALITET SKOTUNGNESET

23695 Skotungneset 2015

Kilde: Mattilsynet

Lusetall som DinLaks.org har fått tilgang til viser at Fjordlaks sin lokalitet 23695 Skotungneset, hvor Mattilsynet har begjært en halvering i biomassen, har hatt gjentatte perioder med for høye luseverdier i 2015.

Til sammen har 10 av 24 lusetellinger i 2015 vært over grensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk, hvorav fire av de fem siste tellingene har vist for høye verdier.

Oppdretternes egne innrapporteringer viser også at lokaliteten i 2014 hadde en sammenhengende periode fra uke 40 til og med uke 47 med for høye luseverdier, og nå har Mattilsynet ifølge Sunnmøringen vedtatt at MTB (maksimal tillatt biomasse) skal reduseres fra 2.340 til 1.170 tonn.

Vedtaket motstrides av Fjordlaks Aqua, som mener at de høye lusepåslagene er et forbigående problem grunnet liten snøsmelting og derav høy salinitet, som skaper gode vekstforhold for lakselus.

Lokaliteten er nå utslaktet.

Nils Kvisgaard

DinLaks

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*