ÅRETS MORSOMSTE AV iLAKS?!

 

Det gir en god og trygg følelse at internett har en så flott og informativ nettside som iLaks, hvor Aslak Berge og hans stab dag etter dag opplyser oss om tingenes tilstand ute i den store verden. Denne gangen har iLaks virkelig lagt seg i selene og hentet noen grafiske fremstillinger fra MySalmon, som garantert medfører at vi må skrive om lærebøkene.

Konklusjonen til ilaks er utrolig nok at 2015 ser ut til å bli tidenes beste luseår!!

Ikke nok med det! iLaks også gjort en fantastisk bragd ved å utregne at ingen av regionene hadde gjennomsnittlige verdier på over 0,20 voksne hunnlus per fisk i uke 31/2015, til tross for at alle fylkene i Region Midt ligger over!

Mattilsynets regioner, samt fylkesvis antall voksne hunnlus peroppdrettsfisk. Kilde: Mattilsynet/Lusedata.

Amund Drønen Ringdahl, statssekretær for Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, kommenterer fra sin Twitter-konto:

– Absolutt interessant. Vil tro det er kombo av tiltak som virker og lav temperatur.

Ringdal minner også om at 1. september er siste frist for å søke om økt biomasse.

Det er kan virke som den nylig fremkommede informasjonen har skapt ytterligere motivasjon hos den politiske ledelsen for å nå 2050-målet om en seksdoblet produksjon hos statssekretæren.

DinLaks har ved hjelp av innrapporterte tall fra oppdrettsnæringen, utregnet hvor mange voksne hunnlus næringen huser på ukentlig basis.

Antall voksne hunnlus i uke 26/2015 (45,9 millioner), har økt med over 10 millioner i forhold til samme uke i fjor (35,6 millioner).

I uke 26/2014, skrev anerkjente forskere ved Havforskningsinstituttet et alvorlig varselbrev til Mattilsynet som lød:

  • På enkelte lokaliteter i Ryfylket er nå nesten all sjøørret (ca 100% prevalens) infisert med rundt 50 lus.
  • I ytre Hardanger er nesten all sjøørret infisert med lus, halvparten av fisken har mellom 50-100 lus, og enkeltindivider har over 300 lus. I tillegg finner vi svært mye lus på «vaktbur» med oppdrettssmolt.
  • I Herdla utenfor Vosso er infeksjonen tilsvarende høy.
  • I ytre Sogn har vi ikke data ennå, men vi forventer høy infeksjon basert på resultatene fra målingen i mai/juni.
  • I Voldafjordsystemet ved Ålesund er nesten all fisk infisert med over 100 lus, enkeltindivider har opp mot 500 lus.
  • I Romsdalssystemet har nesten all sjøørret opp mot 50-100 lus ved enkelte lokaliteter, enkeltindivider opp mot 300 lus.
  • I Nord-Trøndelag har nesten all sjøørret mellom 30 og 100 lus.

Antall voksne hunnlus 2014-2015

I 2015, uke 19-24 utførte HI trålinger i ytre deler av Hardangerfjorden som viste at andel utvandrende laksesmolt med dødelig mengde lusepåslag var høyere enn 30% i 4 av 6 uker, med høyeste dødelighet på 83%.

I dette tidsrommet var antall voksne hunnlus 0,11-0,16 per fisk, eller samlet 7,7-13,4 millioner.

Dagens grenseverdi er 0,5 voksne hunnlus per fisk, og ville kunne medført at oppdrettsmerdene i Hordaland kunne huset 35 millioner individer i samme periode.

Nils Kvisgaard,

DinLaks

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*